Home   ›   Privacyverklaring

Privacyverklaring

VVN Urk hecht veel waarde aan de privacy van haar websitebezoekers en klanten. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

Persoonsgegevens

VVN Urk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website, met als doel om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die door de gebruiker zelf worden verstrekt, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer via het contactformulier op onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

VVN Urk gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om contact op te nemen met de gebruiker, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of om een afspraak te maken. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om de gebruiker op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwsberichten, als de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

VVN Urk neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Verstrekking aan derden

VVN Urk verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van VVN Urk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. Cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren, om het gebruik van de website te analyseren en om de gebruikerservaring te verbeteren.

De gebruiker kan via de browserinstellingen cookies weigeren of verwijderen. Houd er rekening mee dat het weigeren of verwijderen van cookies de functionaliteit van de website kan beperken. Door gebruik te maken van onze website geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via het contactformulier op de website.

Wijzigingen

VVN Urk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd te vinden op onze website.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of via onderstaande contactgegevens:

VVN Urk
vvn.urk@gmail.com

Laatste update: 1 mei 2023.